contabil sector 4
Cere oferta la 0737 431 252

Procedura inchidere firma – Acte necesare inchidere firma 2024

Procedura inchidere firma – Acte necesare inchidere firma 2024 indiferent de situatie, numar asociati si alte aspecte legale.

Procedura de inchidere firma implică este influențată de mai mulți factori.

Aceasta procedura de inchidere constă în parcurgerea unor etape obligatorii: dizolvarea, lichidarea și radierea.

Odată finalizate dizolvarea și lichidarea, este necesară radierea firmei, marcând încetarea definitivă a existenței acesteia ca persoană juridică, respectiv inchiderea firmei.

Este important de subliniat că dizolvarea nu echivalează cu închiderea firmei.

Dizolvarea are ca efect imposibilitatea firmei de a mai desfășura operațiuni comerciale, dar aceasta rămâne în ființă pentru a parcurge etapa de lichidare.

Închiderea firmei este rezultatul final al parcurgerii tuturor etapelor, inclusiv radierea.

Impreuna cu firma noastra de contabilitate, puteti incepe inchiderea firmei fara batai de cap.

Procedura inchidere firma, în următoarele situații

 • falimentul societății;
 • alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății;
 • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
 • acționarii/asociații au dispărut ori nu au domiciliul sau reședința cunoscută;
 • nu mai sunt întrunite anumite condiții referitoare la sediul social;
 • societatea nu și-a completat capitalul social, conform legii;
 • declararea nulității societății;
 • trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
 • hotărârea adunării generale;

Legea 31/1990 prevede că firmele se închid și în următoarele cazuri speciale specifice acestei forme de societate: reducerea numărului asociaților la unul singur și diminuarea activului net al societății.

Conform art. 233 alin. (1) din Legea 31/1990: „Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori dizolvării totale a societăților sau în alte cazuri prevăzute de lege

Acte necesare închidere firma

Procedura de închidere a firmei se parcurge în două etape principale: dizolvarea și radierea.

Acte necesare pentru înregistrarea în Monitorul Oficial a hotărârii de dizolvare

Cererea de înregistrare a mențiunii de dizolvare:

 • Formular tipizat al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților:

 • Hotărârea de dizolvare și lichidare concomitentă a societății, luată cu cvorumul și majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv. Aceasta trebuie să includă acordul privind repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și asigurarea stingerii sau regularizării pasivului în acord cu creditorii.

Dovada plății tarifului legal de publicitate.

Acte necesare după trecerea celor 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial

 1. Cerere de înregistrare pentru radierea firmei.
 2. Dovada publicării în Monitorul Oficial a hotărârii Adunării Generale a Asociaților privind dizolvarea.
 3. Dovada îndeplinirii obligației de calculare, reținere și plată a impozitului pe venit din lichidarea societății.

Situații particulare

În unele cazuri, este necesară depunerea suplimentară a altor acte pentru ca cererile să fie admise de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Acestea pot include:

 • Dovada acordului creditorilor privind stingerea sau regularizarea pasivului.
 • Dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente, necesare ca o condiție prealabilă pentru radierea firmei din registrul comerțului.
 • Dovada împuternicirii persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale.

Tarife pentru închiderea unei firme

Închiderea unei societăți cu răspundere limitată (SRL) implică parcurgerea mai multor etape și poate dura între 45 și 60 de zile.

Tarifele de inchiderea a firmei variază în funcție de complexitatea procedurii și de serviciile solicitate. Iată o listă cu principalele tarife și etape necesare:

Tarife pentru închiderea SRL-ului:

 • 540 lei pentru București și Județul Ilfov.
 • 540 lei pentru alte județe din țară.
 • 540 lei pentru închiderea online a SRL-ului, fără deplasare​.